16/01/2018

Quina responsabilitat tenen els països de la UE en la crisi de persones refugiades?

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha elaborat un mapa interactiu, que permet saber, país a país, la relació entre comerç d'armes i els fluxos de les persones refugiades.

L’objectiu d’aquest mapa interactiu  -tal com diuen des d'aquesta entitat- és «visibilitzar la relació entre les exportacions europees d’armament i els fluxos de refugiats i desplaçats interns, amb la finalitat de determinar si existeix alguna responsabilitat directa o indirecta dels Estats membres de la UE respecte a les situacions d’inseguretat i violència que porten a milions de persones cada any a fugir de les seves llars.»

El mapa interactiu, a més, vol mostrar la responsabilitat en l’autorització o exportació realitzada d’armament europeu, respecte a la legislació existent a tal efecte, seguint els paràmetres comuns de la UE que estableix la Posició Comuna 2008/944/PESC del 8 de desembre de 2008, que estableix 22 categories que inclouen municions, armes lleugeres, aeronaus i vaixells de guerra, vehicles de transport militar i tot tipus de tecnologia amb finalitats militars. 

ENTRAR AL MAPA