20/06/2011

Recurs del mes de juliol 2011

Perquè una altra democràcia no només és possible sinó necessària, des del CeDRe -Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d'ONG Solidàries- us oferim un recull de llibres que poden ajudar-nos a entendre els moviments populars de revolta contra un sistema que no funciona democràticament.   

"La sociedad contra el estado", de Pierre Clastres. Una obra que parla sobre el que podem anomenar "antropologia anarquista" on es planteja la qüestió del poder. Per l'autor, l'aparició de l'Estat és el més gran accident històric ja que en ell resideixen l'origen de la dominació i la desigualtat. Per argumentar-ho,  analitza la questió del poder en les societats primitives a on poder no significa coerció.

"La crisis que viene. Algunas notas para afrontar esta década", de l'Observatorio Metropolitano. Un llibre que ha sortit amb el propòsit de situar les dimensions d'un conflicte social inevitable. Fa un repàs de les principals línies ideológiques que utilitzen els governs, els economistes i els mitjans de comunicació per justificar les polítiques que  afavoreixen a les elits capitalistes: rescats bancaris, reformes al mercat de treball, retallades als drets i la despesa pública, reformes dels sistemes públics de pensions, etc. Es parla de tots els efectes de la crisi social, dels mecanismes reals de desmantellament de l'estat del benestar o d'una crisi ecològica. Finalment, analitza l'àmbit polític i  la necessitat de reactivar les lluites socials que aspiren a revertir l'actual model de repartiment de riqueses.

"Indigneu-vos: un al·legat contra la indiferència i a favor de la insurrecció", de Stéphane Hessel. Una crida a la «insurrecció pacífica», a rebel·lar-se. Un llibre que reclama «un motiu d'indignació» perquè «les raons per indignar-se poden semblar avui dia menys nítides, o el món, massa complex», però segueixen presents sigui en la dictadura dels mercats, en el tracte que es dóna a les persones immigrades o a les minories ètniques. "Indigneu-vos!», perquè «la pitjor actitud és la indiferència. Si us comporteu així, perdeu un dels components essencials que formen l'home: la facultat d'indignació i el compromís que la segueix». Un missatge que ja ha contagiat més d'un milió i mig de lectors a França i que ha arribat amb força al nostra país, essent un dels llibres bàsics de la tauleta de nit de moltes persones indignades que avui han acampat arreu de les places del territori.

"Reacciona. 10 razones por las que debes actuar frente a la crisis económica, política y social", d'autors diversos com:  JL Sampedro, FMZaragoza, B Garzón, A. Martínez i Castells, etc. Des de les aportacions de totes les persones que han col·laborat en el llibre, Reacciona, vol clarificar i situar la decepció d'un sector creixent de la societat espanyola amb la crisi econòmica, política i social que s'està vivint, donant deu respostes amb una mateixa idea: la necessitat de prendre postures i actuar, de conscicensciar-nos i despertar, ja que, segons apunta, "encara hi ha esperances perquè hi ha solucions".

"Nada será como antes. Sobre el movimiento 15M", de Carlos Taibo. Un llibre que vol oferir una interpretació al què signifiquen les revoltes del nord d'Àfrica i les revoltes europees durant aquesta primavera. El primer que fa l'autor és intentar explicar les raons de l'èxit del moviment 15M, seguidament, retrata les dues grans percepcions que han coexistit dins del moviment, analitza els trets fonamentals de la proposta programàtica, la reacció de les gents d'ordres, la posició assumida de 'l'esquerra tradicional' i l'interès mediàtic. Les darreres pàgines les dedica a esbossar una breu reflexió sobre la continuïtat del moviment.

 "Indignados! 15M" E-book amb articles i opinions, fotografies, pancartes, frases i altres sobre el moviment i fet des del moviment:  http://www.zonaizquierda.org/LIBROS/indignados---e-book--20110529095635.pdf