27/05/2005

Regularització: No hi som tots/totes

El dia 7 de maig va finalitzar el procés de normalització previst pel Govern Espanyol, en el que es pretenia regularitzar 800.000 de les prop d'1.200.000 persones en situació irregular. A data d'avui sabem que quasi 700.000 persones han presentat la seva sol·licitud però, quantes d'aquestes seran aprovades?

Atenent les xifres podem concloure que gairebé la meitat d'aquestes persones continuaran al marge del procés de normalització, i per tant, condemnades a la marginalitat.

Valorem positivament el dispositiu especial muntat a tal efecte, i en general la voluntat de la Subdelegació de Girona i del govern d'informar les associacions i altres agents que treballem de manera directa en l'àmbit de la immigració. Malgrat això destaquem la descoordinació motivada pels canvis de darrera hora i a la improvisació final.

El Govern recorre a l'argument que millorarà la situació del mercat laboral i la Seguretat Social però, i les persones? Des de les entitats gironines que treballem en aquest àmbit no estem d'acord amb l'actual legislació d'estrangeria que manté en situació de precarietat a milers de persones. No es pot continuar legislant d'esquenes a la realitat. Cal legislar per resoldre i adaptar-se a aquesta realitat.

Des d'aquestes entitats continuarem treballant per a que no hi hagi persones de primera i de segona, i fem nostra la premissa que emana de l'article primer de la Declaració dels Drets Humans: "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets."

Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme.

27 de maig de 2005

 

Podeu llegir el balanç presentat pel GRAMC a tal efecte aquí:

http://solidaries.org/agenda/valoracioGRAMC.doc