28/01/2013

Segueix l'anada i tornada de l'Agenda Llatinoamericana

La campanya d’Anada i Tornada de l'Agenda Llatinoamericana va néixer amb l’objectiu de fer arribar el missatge de l'Agenda als llocs d’on n’és originària. A causa del seu elevat cost l’Agenda només era coneguda per algunes elits intel·lectuals. Així dons es va començar comprant agendes per professors, religiosos, i líders comunals de diferents pobles nicaragüencs agermanats amb poblacions catalanes. Des d'aquest 18 de gener i fins el mes de març, una delegació catalana és a Llatinoamèrica amb l'objectiu d'intercanviar experiències i reforçar els llaços que l'Agenda Llatinoamericana Mundial ens proporciona com a excusa. Podeu viure el dia a dia, amb el blog d'Anada i Tornada.

Aquest projecte té com a objectiu establir ponts de diàleg entre el nord i el sud, també pretén crear instruments de sensibilització amb la finalitat de transformar la societat per anar creant entre totes un món millor, amb més justícia social, més horitzontal i amb menys diferències entres els països “desenvolupats” i els empobrits.

Un dels objectius principals serà efectuar una filmació, la producció de la qual derivarà en un documental amb vocació pedagògica per intentar mostrar una realitat de Llatinoamèrica que camina per construir un món millor. En els països occidentals normalment veiem el món de dins cap a fora, i aquest audiovisual pretén donar la volta a aquesta dinàmica i donar veu a les vostres experiències transformadores. El documental es projectarà en espais públics de manera gratuïta i també es penjarà a internet perquè s’utilitzi lliurement.

Informació extreta del web de l'Agenda Llatinoamericana