24/06/2008

Seixanta anys de fracàs en drets humans

Un any més, Amnistia Internacional ha presentat el seu informe anual on es posa de manifest que malgrat l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans, ara fa 60 anys, encara hi ha un mínim de 81 països on s'infringeixen tortures o maltractaments a les persones; que en 54, com a mínim, es pot sotmetre les persones a judicis sense les garanties adequades, i que en uns 77 països, no es pot parlar en llibertat. Podeu consultar el treball d'Amnistia Internacional, al següent enllaç.