• Inici>
 • Actualitat>
 • Notícies>
 • Subvencions per a projectes i activitats que contrribueixin a la cohesió social i l'acollida

27/03/2017

Subvencions per a projectes i activitats que contrribueixin a la cohesió social i l'acollida

La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania posa en marxa la Línia D de subvencions que té objecte donar suport a activitats, projectes i serveis que realitzen les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través del’acollida i la integració de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades, a través de la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives i d’accés al mercat laboral, de la sensibilització a favor de la igualtat de drets i a la no discriminació per raó d’origen i a través del suport a les xarxes associatives de personesimmigrades i d’acollida social. FOTO: Legki Yakaru

La Línia D és dins la convocatòria ordinària de subvencions i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el cas d'aquesta línia de subvencions, s'estableix els següents tipus d'accions subvencionables:

 • Activitats de suport a l'associacionisme de persones immigrades.
 • Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l'apoderament de joves i dones d'origen immigrant en situació de risc i a la realització de jornades i d'altres projectes de ciutadania.
 • Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.
 • Projectes d'acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa.
 • Projectes de tallers de reforç escolar.
 • Projectes de mentoria d'alumnes de secundària.
 • Projectes de xarxes ciutadanes d'acollida a persones immigrades.
 • Serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables.
 • Serveis d'acollida i residencial per a persones immigrades.
 • Serveis d'informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania.
 • Projectes d'alfabetització en català de promoció de voluntariat lingüístic en llengua catalana.

 

El termini per a presentar les vostres sol·licituds finalitza el 25 d'abril.