02/05/2017

Un cercador amb més de 570 expertes

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha actualitzat el seu Cercador d’Expertes, una eina que facilita als mitjans de comunicació, les empreses, les institucions, les entitats, i al món acadèmic, la localització de dones per a incorporar-les com a expertes.

Amb l’objectiu d’impulsar la visibilització del talent femení i l’apoderament laboral, social, econòmic i polític de les dones, el nou Cercador d’Expertes inclou una gran diversitat d’àmbits professionals i d’expertesa. Actualment compta amb 573 expertes donades d’alta, que cobreixen més de 170 professions. La nova eina permet la geolocalització, compartir els perfils a les xarxes socials i afegir-hi una fotografia.
 
Poden sol·licitar l’alta al Cercador d’Expertes totes les dones catalanes, o l’àmbit d’actuació professional de les quals sigui Catalunya, que compleixin els requisits. Per formar-ne part les expertes han de sol·licitar l’alta mitjançant un formulari on cal indicar els mèrits i càrrecs professionals/acadèmics; tenir una experiència professional mínima de 7 anys, formació específica, publicacions científiques o de divulgació, i/o un mínim de 3 projectes desenvolupats en el camp en qüestió. L’ICD podrà comprovar la veracitat de la informació aportada i reclamar documentació justificativa.