Antropología del desarrollo : teorías y estudios etnográficos en América Latina

  • Fons bibliogràfic
  • Cooperació, Cultures i moviments migratoris, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Andreu Viola
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34:572 VIO

La present recopilació d'articles pretén oferir una visió global de l'aportació de l'antropologia a la comprensió de les implicacions socioculturals de les polítiques i els projectes de desenvolupament. L'antropologia del desenvolupament sorgeix com a especialitat a partir dels anys setanta, en un context caracteritzat per la crisi dels plantejaments desarrollistas i per la creixent evidència que la dimensió cultural del desenvolupament és una variable crucial per a l'èxit de qualsevol projecte, havent estat el seu oblit o la seva infravaloració la causa d'innombrables fracassos durant les dècades precedents.

Partint d'aquesta constatació, durant els últims vint anys nombrosos estudis antropològics han estat consagrats a l'anàlisi tanta del discurs i les pràctiques de les institucions de desenvolupament, com de les percepcions i respostes de les comunitats locals enfront d'aquestes propostes. A les pàgines d'aquesta obra es presenta al lector hispanoparlant una mostra de les principals línies de recerca seguides per l'antropologia del desenvolupament, abastant paradigmes teòrics tan diversos com el post-estructuralisme i l'economia política, i comprenent tant estudis teòrics sobre el propi concepte de desenvolupament i la seva articulació amb la diversitat cultural, com a estudis etnogràfics sobre diferents països llatinoamericans, centrats en esferes específiques com l'ecologia, les relacions de gènere, la salut i el desenvolupament rural, a càrrec de diferents especialistes europeus, llatinoamericans i nord-americans.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec