Código penal militar y legislación complementaria

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Pau, Antimilitarisme i Conflictes
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Antonio Millan Garrido
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 355.016 ESP

Té les següents disposicions:

  • Còdigo Penal Militar, de 9 de deicembre de 1985.
  • Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, de 29 de noviembre de 1985
  • Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Militares, de 22 de diciembre de 1978

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec