Cooperación y juventud: la lógica de una relación

  • Fons bibliogràfic
  • Cooperació, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Dirección General de la Juventud
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 COO

Llibre que aborda el tema de la cooperació al desenvolupament des de l'òptica de la joventut i amb un plantejament dialèctic en el que exposen les seves opinions persones d'ambdues ribes de l'Atlàntic. La seva estructura s'assenta en la confrontació de diferents lògiques: la d'allò possible, la d'allò real i la d'allò necessari.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec