Cuerpos que importan. Sobre los limites materiales y discursivos del "sexo"

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Judit Butler
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Hi ha alguna manera de vincular la qüestió de la materialitat del cos amb la performativitat del gènere? I quin lloc ocupa la categoria del "sexe" en aquesta relació? Considerem primer que la diferència sexual s'invoca freqüentment com una qüestió de diferències materials. No obstant això, la diferència sexual mai és senzillament una funció de diferències materials que no estiguin d'alguna manera marcades i formades per les pràctiques discursives. A més, afirmar que les diferències sexuals són indissociables de les demarcacions discursives no és el mateix que dir que el discurs causa la diferència sexual.