Dona i migració a la Mediterrània Occidental

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere, Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Maria-Àngels Roque (dir.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396:314.722 DON

La migració s'ha convertit en un tema cabdal dins les relacions eromediterrànies. L'interès és encara més gran en societats com la catalana, sensibles al procés migratori, si tenim en compte les tendències més significatives que han viscut darrerament les migracions a Europa. En aquest context, sorprèn la pretesa "invisibilitat" de les dones, malgrat que la presència d'aquest col·lectiu esdevé cada dia més important.

Conèixer les característiques socioculturals dels països del Magreb és bàsic per comprendre el paper de la dona i quins són els condicionants de la seva evolució i integració en els països receptors: Itàlia, França i Espanya. En aquesta obra s'aporta una àmplia visió d'aquesta temàtica, tant des d'aproximacions sociodemogràfiques com culturals, econòmiques, legals, educatives i associatives.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec