Economía mundial y subdesarrollo

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Pedro Talavera Déniz
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 338.22 TAL

Per endolcir allò que mostra la realitat, gens gratificant, per cert, es creen nous termes, termes que designen una "realitat" només real a la ment dels seus creadors: per exemple, països en vies de desenvolupament, terme amb el qual es coneix oficialment a l'ONU aquest conjunt de països on regna la misèria, la dependència i l'explotació extrangera.

En fi, una cascada de falàcies, de mitges veritats i de conclusions falses, vestides amb intencions paternalistes, que, lluny d'aclarir el panorama, l'enteboleixen i el desfiguren.

Evidentment, com sempre, la realitat s'encarrega de desautoritzar tan preclars ideòlegs. Ni hi ha "vies" de desenvolupament ni s'acaba l'"etapa" de subdesenvolupament. Ans al contrari, s'aprofundeix, com es demostra al llibre de Talavera.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec