El civisme mundial i la pau

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Fontan, Pere
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.035 FON

Aquest llibre tracta una qüestió que figura entre les realment prioritàries del món actual. Hi ha avui uns grans conflictes que no es podran resoldre veritablement mentre no hi hagi una autoritat internacional competent, que tingui prou capacitat per portar a terme les mesures adequades per salvar de la fam gran part de la humanitat, deturar un armamentisme intolerable i impedir l'esgotament dels recursos no renovables. En un planeta que s'unifica, sovint continuem amb mentalitats anacròniques i eines socials, jurídiques i polítiques també superades. Cal una profunda renovació en aquests camps, que asseguri el progrés, i fins i tot que garanteixi la supervivència. D'aquests temes tracta el llibre.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec