El món que necessitem

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Català, Anglès
  • Donna Haraway
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 DAV

Reculls breus sobre feminisme. Col·lecció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.:91. Angela Davis, La revolució avui / Revolution today 94. Jane Lazarre, Maternitat i activisme: un camí personal / Motherhood and Activism: A personal Journey 96. Donna Haraway, Marta Segarra - El món que necessitem / The World we need 97. Judith Butler, Fina Birulés (Marta Segarra, moderadora /moderator) - L´embolic del gènere. Per què els cossos importen? / Gender Trouble: Why do Bodies matter?

 

Opcions de lloguer

Aquest material no es pot prestar individualment, forma part d'un recurs.

Sol·licita el prestec del recurs Feminismes. Breus que conté aquest material.