Equidad de Género y Salud. Guía introductoria.

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Informació i documentació
  • de 12 a 16 anys
  • Castellà
  • Farma Mundi
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

pretén ser un document introductori, on hem recopilat de forma resumida i didàctica qüestions bàsiques, debats i propostes que entorn de l'equitat de gènere s'estan produint en diferents parts del món en l'àmbit de la salut.