Foucault i l'aprenentatge permanent : governant al subjecte

  • Fons bibliogràfic
  • Educació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Andreas Fejes i Katherine Nicoll
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 371.4 FOU

Durant els últims vint anys ha hagut un interès creixent en el treball de Michel Foucault en sociologia i en particular el relacionat amb l'educació. Aquest és el primer llibre que utilitza el seu treball per a considerar l'educació permanent por sí mateix, explora la importància de les polítiques i les pràctiques de l'educació permanent (...) aquest llibre ofereix visions en qüestions com:
¿Quines són els efectes de les polítiques de l'educació permanent dins dels sistemes socio-polítics de govern?
¿Què fa l'educació permanent per la nostra comprensió de nosaltres mateixos com a ciutadans?
¿Com actua l'educació permanent en la regulació i la reordenació d'allò que les persones fan?
Suggereix que la interpretació de l'educació permanent com a contribució a l'economia del coneixement, la globalització o el nou ordre del treball pot necessitar ser revisada si hem d'entendre el seu impacte de manera més completa.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec