Guia de les ONG dels Països Catalans 2006

  • Fons bibliogràfic
  • Solidaritat i ONG
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • vvaa
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 347.471.8 GUI

Existeixen encara 1200 milions de persones que viuen amb menys d'un dòlar al dia, més de 1000 milions de persones que no tnene accés a l'aigua potable i 113 milions de nens i nenes que no van a l'escola. 

La Cooperació Catalana vol ser un valor afegit per transformar la realitat dels països del Sud, mitjançant la cooperació al desenvolupament, el respecte a la diversitat cultural i lingüística i la resolució de conflictes de manera pacífica.

Pròleg de Fèlix Martí i Arcadi Oliveres

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec