La construcció de la pau i l’educació per a la ciutadania i els drets humans

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • M. CARME BOQUÉ TORREMORELL (COORD.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

L’estudi té per objectiu fer una primera diagnosi de la implementació de l’assignatura d’Educació per a la ciutadania i els drets humans (en endavant EpC) a Catalunya, concretament a l’educació primària, des de l’òptica de la construcció de la pau.

A tal efecte, s’han dut a terme dues recerques complementàries que han permès la construcció i validació d’un instrument que conté els indicadors de construcció d’una cultura de pau a través de l’educació. La primera consisteix en un estudi documental encaminat a establir els estàndards i indicadors de cultura de pau per a l’anàlisi dels materials curriculars en general i a conèixer, alhora, la contribució dels llibres de text d’EpC al conreu de la pau; i, la segona, estudia les dinàmiques d’aula en vista a definir els estàndards i indicadors de cultura de pau a la classe i a copsar la implementació de l’EpC a l’escola.