La gestió de conflictes a les cooperatives

  • Fons bibliogràfic
  • Cooperació, Solidaritat i ONG, Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys , I fins als 100 anys
  • Català
  • Fil a l'agulla
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

 

Guia per a conèixer, analitzar i actuar davant dels conflictes que sorgeixen en el sí de les entitats.

 

Les cooperatives ens caracteritzem per posar en el centre les persones, així com per pro-moure formes d’organització més democràtiques i participatives. Perquè la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d’estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, les cooperatives hem de disposar d’eines per gestionar la diversitat d’opinions, posicionaments, experiències... i els conflictes que deri-ven d’aquesta diversitat. Val a dir que els conflictes són presents a totes les organitzacions (siguin cooperatives o no) i són fruit de les relacions interpersonals. El que sí que és, o ha de ser, característic de les cooperatives és la forma i voluntat de tractar els conflictes. La no atenció als processos conflictius té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips; fins i tot, a vegades, poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos. Cal, doncs, que les cooperatives guanyem capacitats per gestionar els conflictes de tal ma-nera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund

 

També et pot interessar