La integración ciudadana

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Miguel Pajares
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 PAJ

Ara que s'està assumint ja que la immigració és necessària i inevitable, el debat sobre la integració dels immigrants ha passat a ocupar un lloc cada vegada més destacat, tant en el pla polític com en el social.
Aquest llibre penetra en aquest debat abordant aspectes com: què ha d'entendre's per integració, quines polítiques es fan sobre aquest tema, com influeix en la integració la política d'estrangeria, com influeix el tractament que donem als aspectes culturals. En el llibre es contraposa la integració a l'exclusió, s'expliquen els múltiples mecanismes d'exclusió social que aquesta societat ha generat entorn de la immigració, i s'arriba a unes conclusions concretes que es deriven de la reflexió sobre la diferent força que han tingut fins ara els mecanismes d'integració enfront dels d'exclusió.
Recorrent tot el text es troba el concepte d'integració que maneja el seu autor, i que apareix ja en el propi títol: integració ciutadana. Una integració que només pot construir-se en la perspectiva de la plena ciutadania.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec