La mutilación genital femenina. El declive de los mitos de legitimación

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Cristina Hermida del Llano
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 HER

La Mutilació Genital Femenina tanca un clar tracte discriminatori contra la dona a més de constituir una manifesta forma de violència sexual. Aquesta obra es pregunta per les concepcions que tracten de legitimar aquesta brutal tradició, per què s'anima en uns certs països al seu manteniment, com ha reaccionat la legislació internacional i espanyola davant aquesta pràctica inacceptable, i quins reptes tenim davant nosaltres en el segle XXI a fi de prevenir-la, castigar-la i abolir-la. S'assumeix un vessant d'estudi multidisciplinari, sabent que estem davant una realitat complexa que exigeix una aproximació integral per no tractar-se d'un mer conflicte cultural.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec