La pobreza en America Latina : el impacto de la depresión

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 339 POB

Aquesta síntesis dels efectes en els pobres dela depresió que va patir América Llatina en els anys 1980-86 cobreix Argentina, Brasil, Costa Rica, Xile i Méxic.  S'hi examinen els antecedents econòmics i els indicadors socials. La secció final conclou que els efectes de la crisi sobre els pobres són sumament greus i que no seria prudent esperar fins que el creixement torni per reformar els organismes del Gorvern encarregats de l'educació, la salut, la nutrició i altres serveis socials.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec