La violencia contra las mujeres. El amor como coartada

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • vvaa
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 VIO

Les autores sostenen que els mites adherits al concepte d'amor romàntic estan molt sovint a la base de la violència contra les dones en la parella, i que aquests mites segueixen vigents en la nostra societat i són transmesos pels diferents canals i agents de socialització.

Aquests mites segueixen actuant com a potents condicionants a l'hora de definir què és l'amor i què significa estimar per a homes i dones. Una gran quantitat d'exemples n'adonen i serveixen de base per a una proposta de "mapa actualitzat dels mites amorosos" com a recurs útil per visualitzar l'estat de la qüestió. així mateix, s'avança en un nou model explicatiu, al qual les autores anomenen "model piramidal", aplicable als diferents tipus de violència contra les dones.

S'hi inclouen tant els diversos elements que actuen com a determinants en l'escalada violenta, com un procés "de filtratge" que ajuda a comprendre per què són cada vegada més els homes que, sense fer cas els mandats tradicionals de gènere, poden renunciar a privilegis il·legítims i, per tant, rebutjar el recurs a la violència en les seves diferents versions. En aquest llibre es contraposa el concepte d ' "amor captiu" al de "amor lliure", que ja va ser defensat per lliurepensadores feministes, tractant de respondre a la pregunta: "¿de qui ens enamoraríem si ens sentíssim realment lliures per estimar?"

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec