Llegeix-me el dolor

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • de 12 a 16 anys
  • Català
  • Maria Martí i Teixidor
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: N MAR

La xaria és diferent segons els diversos països que diuen que l’apliquen i la dona hi queda sempre mal parada: lapidació a les acusades d’adulteri (en contradicció amb el càstig que fixa l’Alcorà), mutilació de genitals, crims d’honor, matrimonis infantils, burques i altres tipus de vels físics i mentals i un llarg etcètera.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec