perspectiva de gènere en l’educació

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere, Educació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Membres del Grup d’Educació i Gènere
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

 

Presentem el marc conceptual elaborat pel Grup d’Educació i Gènere de la Facultat de Ciències de l’Educació amb el suport dels projectes per a la Millora de la Qualitat Docent (Institut de Ciències de l’Educació de la UAB), en la convocatòria 2018-2019. La nostra finalitat és oferir una proposta de marc conceptual per emmarcar i visibilitzar tot el que abasta la incorporació del que es coneix com a “perspectiva de gènere” 1 com una forma de millorar la qualitat docent.

En cap cas es vol definir una fórmula universal o un manual d’instruccions, sinó que aquest recurs pretén generar un discurs científic subversiu en contra de la normalitat acadèmica (Biglia i Bonet 2017). Considerem que aquest marc és necessari perquè la introducció de la perspectiva de gènere no esdevingui quelcom parcial, banalitzat o simplificat, i que realment impliqui un canvi de paradigma educatiu. Aquest canvi de paradigma no és possible sense la implicació de tota la comunitat educativa.

És per això que aquest document s’ha elaborat de manera col·laborativa entre l’alumnat, el personal docent i investigador, i el personal d’administració i serveis. Cadascú, des de la seva perspectiva i posició, ha contribuït de forma molt significativa al procés, un procés pensat i dialogat que ha permès una construcció inclusiva i holística de les diferents dimensions que conformen aquest marc conceptual de la perspectiva de gènere en la docència.