Trátame bién... Coeducación

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere, Informació i documentació
  • de 12 a 16 anys, A partir de 16 anys , I fins als 100 anys
  • Castellà
  • Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electònic

Una guia àgil i molt completa dirigida a joves. En aquesta guia a part de trobar-hi recursos educatius i recursos d'atenció a víctimes de violència masclista, hi trobareu informació molt útil per a la coeducació i l'educació sexoafectiva.