Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal

L’Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal està formada per persones immigrades que vivim a Girona. Volem facilitar els processos d’integració cultural alhora que desenvolupem una cooperació mútua amb la societat d’acollida. Actualment, la nostra entitat està formada per una cinquantena de persones.

Hem començat a treballar en el departament de Podor, a les comunitat rurals de Ndiayene Pendao i Dodel. Els projectes que realitzem estan relacionats amb l’educació, la salut, les NTIC, l’agricultura, els microcrèdits, l'energia renovable, la millora de les condicions de seguretat alimentària i la millora de la participació de les dones en la presa de decisions.

Per a més informació, podeu consultar l'entrevista que vam realitzar a l'entitat. 

 • Adreça

  Carrer Mestre Francesc Civil, 3, baixos 17005 - Girona


 • Telèfon 1

  687245697


 • E-Mail

  desenvolupamentdelriusenegal@yahoo.es


 • Naturalesa jurídica

  Associació


 • Any de constitució

  2008


 • Educació, salut, TIC, agricultura, gènere i microcrèdits
 • Senegal
 • Girona i Roses