Creu Roja

El moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, (normalment conegut com a Creu Roja), és una institució humanitària, de caràcter voluntari i d'interès públic, regit per set principis fonamentals d'actuació: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, universalitat i unitat.

En el cas de Catalunya compta amb 4 Oficines Provincials, entre les quals es troba la Creu Roja Girona, aquesta està present en 18 Comitès Territorials Locals distribuïts per tota la província. Entre els diferents àmbits d'actuació hi ha el de Cooperació Internacional, promogut per voluntariat, les funcions principals del qual són la recerca de finançament per diferents ajuntaments de la província de Girona, per contribuir a la realització de diferents projectes de cooperació pel desenvolupament a països, sobretot Africans.

Per altra banda, gestiona diversos recursos educatius per fomentar l'Educació pel desenvolupament, i contribuir a la creació d'una ciutadania global compromesa amb els valors i amb la consecució dels drets humans.

  • Adreça

    Carrer Bonastruc de Porta, 13 17001 Girona


  • E-Mail

    cooperació.girona@creuroja.org


  • Municipi

    Girona