Memòries d'Activitats

Recull de les Memòries d'Activitats de la Coordinadora d'ONG Solidàries dels últims anys.