Notícies

02/07/2009

Atlas: un nou pla d'alfabetització per Salt

L'associació EINA és a punt d'iniciar un pla d'alfabetització de la població adulta estrangera a Salt, anomenat ATLAS. Aquest pla neix de la problemàtica detectada per diferents serveis municipals respecte la manca de formació bàsica per part d'un important nombre de persones que resideixen al municipi, i considerant que l'alfabetització i l'aprenentatge de la llengua catalana són eines indispensables per a la integració econòmica i social d'una part important de la població.

El projecte ATLAS s'impulsa des de l'àrea d'Integració i Convivència de l'ajuntament de Salt, gràcies al suport econòmic del contracte programa que cada any es signa amb la Secretaria per a la Immigració.

En el desplegament inicial del pla ATLAS, es contempla una primera fase de difusió i d'elaboració de materials didàctics, una fase d'execució i una darrera d'avaluació. Actualment, el pla es troba a la primera fase. Des de l'associació EINA es fa una crida a totes aquelles persones que vulguin participar de manera voluntària en el projecte, com a conductores dels grups d'alfabetització que s'organitzaran a partir del mes d'octubre de 2009. El perfil de les persones facilitadores és el de persones adultes alfabetitzades, de qualsevol origen, però coneixedores de la llengua catalana, al menys a nivell oral, i de l'alfabet llatí.