Notícies

20/03/2012

Banca i armes, amistats perilloses

L'informe «La banca armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas», elaborat per Jordi Calvo, del Centre Delàs d'Estudis per la Pau de Justícia i Pau, revela que el BBVA i el Santander són els majors finançadors dels fabricants d'armes a l'Estat espanyol. L'estudi fa una crida a la ciutadania a buscar entitats financeres alternatives.

El Centre Delàs presenta un nou informe que evidencia el pes de les sentanta entitatts financeres que operen a Espanya en el finançament del negoci de les armes. Segons el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització i SETEM, el BBVA ha participat en el negoci de les armes amb un volum total de 1.824 milions d'euros durant els últims deu anys.

La creativitat a l'hora d'implicar-se en aquest tipus d'indústria és notable: participacions accionarials en empreses, concessions de crèdits, comercialització de bons i pagarés, fons d'inversió i finançament de les exportacions...A l'Estat espanyol, el negoci de les armes supera els 4.000 milions d'euros. Només les exportacions ja suposen uns mil milions. La vinculació entre sector públic i privat també és al punt de mira de l'informe i posa com a exemple que Pedro Morenés, actual ministre de Defensa, va ser conseller de diverses empreses militars com Instalaza, que fabricava les bombes de dispersió, actualment prohibides.

El BBVA ocupa la primera posició en el rànquing de la banca armada espanyola>>

Un membre de la campanya "BBVA sense armes" intervé a la junta d'accionistes del banc per denunciar que ocupa el primer lloc en el rànquing de la banca armada espanyola

CAMPANYES RELACIONADES

www.bbvasinarmas.org
www.bancosantandersinarmas.org