Notícies

13/05/2020

Confinem els cotxes! Recuperem les ciutats!

La Coordinadora d'ONG Solidàries s'adhereix al manifest que impulsen diverses entitats -al nostre territori, la plataforma Girona pel Clima de la qual en formem part- per demanar un desconfinament que posi al centre les persones i que prioritzi la mobilitat socialment justa i ambientalment sostenible, en detriment de l'ús del vehicle privat. Dibuix: Miguel Gallardo

La campanya #Recuperemlaciutat reclama un pla de desconfinament en què es prioritzin les persones i la mobilitat socialment justa i ambientalment sostenible en detriment de l'ús del vehicle privat.

La contaminació atmosfèrica ens afecta greument la salut i agreuja els efectes de la Covid-19, diu el manifest, per això, es vol recuperar les ciutats i fer-les saludables, que cuidin del nostre clima.  

Som davant una situació inimaginable fa uns mesos, amb una profunda crisi sanitària, social i econòmica. Cal posar per davant evitar els contagis, i garantir cobertura mèdicai la millor assistència a la gent més vulnerable. Però d'altra banda, el confinament, amb ciutats silencoses i carreteres gens transitades ha possibiitat que per primera vegada, a moltes ciutats, Barcelona n'és un exemple, es complissin les recomanacions en qualitat de l'aire que demana l'OMS. 

"Alguns estudis internacionals han posat en evidència que les zones amb més pol·lució estan patint majors taxes de mortalitat i morbiditat pel coronavirus. La població que porta anys i anys respirant un aire contaminat col·lecciona més patologies respiratòries i cardiovasculars; el que pot portar a experimentar els efectes més greus de la Covid-19." diu el manifest de la campanya. Per aquest motiu, es proposa "intentar mantenir els nivells de contaminació a mínims. I per això cal reduir dràsticament el nombre de cotxes i motos que circulen per la ciutat."

Les entitats impulsores del manifest demanen que un percentatge important de carrers esdevinguin un espai per anar en bicicleta i caminar de forma segura, que es potencii el transport públic, i que la bicicleta esdevingui el vehicle prioritari del desconfinament.El manifest remarca que el que cal és una "xarxa de vies sense vehicles de motor, que faciliti la mobilitat activa entre barris i entre ciutats en el cas de les metròpolis urbanes." Els beneficis per la salut i el medi ambient són prou coneguts, però a més, respirar un aire net és també una mesura preventiva contra el coronavirus.

LLegiu el manifest aquí >>

També pots sumar-te i difondre la campanya >>