Notícies

08/09/2015

ECAS vol canvis en les polítiques socials

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre, la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha enviat una sèrie de reflexions i propostes en l’àmbit de les polítiques socials als partits i forces polítiques que es presenten als comicis. Les propostes són per als àmbits de pobresa, famílies i infància, ocupació, migracions i política penitenciària.

FOTO: Càritas Girona, 5a festa Apadrina un Avi.

“Defensem per sobre de qualsevol opció política la construcció d’un país diferent on regnin l’equitat i la justícia social”, comença el document, i continua: “el primer i inexcusable objectiu del govern”.

Davant les veus que alerten sobre la insostenibilitat de l’Estat del Benestar i posen en perill el contracte social mantingut fins avui, ECAS reclama la sobirania dels poders polítics enfront de "l’economia financera dominant" i reivindica la seva responsabilitat de ser garants dels drets de les persones i de la funció redistributiva del govern. Per complir amb aquesta obligació, cal “un canvi en les polítiques socials” que superi l’enfocament pal·liatiu i les accions assistencials i parcials, i busqui “respostes que ataquin les causes de les desigualtats” a través de polítiques predistributives i redistributives.

Les entitats socials demanen “prioritzar la inversió en els serveis públics, la protecció social i la promoció de l’ocupació digna com principis bàsics per a prevenir situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió”, i “transformar les estructures i les dinàmiques socioeconòmiques que avui generen pobresa i desigualtats, començant per una educació pública i de qualitat”. La federació assenyala la garantia d’uns ingressos mínims per a una vida digna com l’element fonamental d’aquesta lluita i apunta a la Renda Garantida de Ciutadania com a eina per al canvi radical que requereixen les polítiques socials en clau d’apoderament individual i autonomia personal.

Les propostes d’ECAS inclouen el desplegament i l’ampliació del Pla de Suport a la Família –infradotat i amb un pressupost reduït un 66% entre 2012 i 2015—; “polítiques d’ocupació que, més enllà de generar llocs de treball” i facilitar la inserció dels col·lectius vulnerables, “contribueixin a combatre la precarització” del mercat laboral; un pla interdepartamental en l’àmbit penitenciari i de l’execució penal que aposti clarament per la reinserció i l’acompanyament; dotar de més recursos les polítiques migratòries per afavorir la integració i donar resposta a la crisi humanitària dels refugiats; finançar els serveis especialitzats de llars residència i pisos de suport per a persones amb VIH/sida en risc d’exclusió mitjançant concerts de contractació pública; i incorporar l’equitat de gènere com a pilar fonamental de les polítiques públiques.

El document apel·la a “la corresponsabilitat de tots els actors i de la societat civil en el seu conjunt”, insta els poders públics a “promoure una ciutadania activa que disposi de mecanismes de participació i presa de decisions col·lectives”, i recorda que “limitar-se a pal·liar els efectes de les xacres que arrosseguem perpetua un sistema injust que ataca els fonaments de la cohesió social”.

Informació extreta del web de l’ECAS.