Notícies

21/07/2008

El Parlament escull 9 membres per a l'ICIP

Josep Maria Terricabras (UdG), Tica Font (Federació Catalana d'ONG per la Pau), Arcadi Oliveres (Consell Català de Foment de la Pau), Rafael Grasa (UAB) i Vicenç Fisas (Escola de Cultura de Pau de la UAB) són alguns dels membres designats pel Parlament de Catalunya perquè formin la junta de govern de de l'Institut Català Internacional per la Pau, juntament amb 3 més escollits pel Govern de la Generalitat.