07/04/2010

Jornada "L'empadronament i la gestió del fet migratori"

El pròxim 16 d'abril jornada que té com a objectius donar a conèixer el marc normatiu que regula els processos d'empadronament de les persones immigrades i identificar quines són les situacions pràctiques que més freqüentment dificulten la seva aplicació. La jornada també vol proporcionar un conjunt de criteris compartits per tal de disminuir les situacions d'heterogeneïtat sobre l'empadronament de les persones immigrades. A la Casa de Cultura de Girona. Organitza la Secretaria per a la Immigració i la Diputació de Girona.