Notícies

29/05/2019

Les ONGD gironines mouen gairebé 1 milió d'euros

Amb motiu del 25è aniversari de la Coordinadora d'ONG Solidàries, vam convidar les entitats a contestar un breu qüestionari per fer un dibuix de la cooperació i la solidaritat a la demarcació de Girona al 2019. Vam rebre un total de 30 respostes de la cinquantena d'entitats que participen activament de les activitats conjuntes i en el teixit associatiu solidari de la demarcació.

La informació no és del tot completa perquè caldria afegir-hi les repostes de moltes entitats "satèl·lit". És a dir, entitats que reben el suport de la Coordinadora, administratiu o en difusió, però que no han fet efectiva l'alta i que tampoc han respòs l'enquesta. Tot i no ser una radiografia fidel de la cooperació i solidaritat gironina, sí que dibuixa tendències i peculiaritats d'un territori actiu, persistent i que mou gairebé 1 milió d'euros. 

Aquest milió d'euros queda repartit de la següent manera: els projectes de cooperació al desenvolupament reben més de 600.000 euros i les activitats i campanyes de sensibilització, més de 200.000. I tot plegat es fa pràcticament amb voluntariat, ja que el 90% de les entitats enquestades compten amb més 10 persones voluntàries que es dediquen a les tasques de l'entitat. De fet, només hi ha tres entitats que tinguin més de 5 persones en nòmina i 12 més, que compten amb personal assalariat, si bé cal tenir en compte que pot ser personal contractat no a jornada completa, sinó algunes hores la setmana.

El dret a l'educació (24%), la igualtat home-dona (21%) i el dret a la salut (14%) són els principals eixos d'acció de campanyes i projectes, tant de cooperació com de sensibilització.