Notícies

19/12/2006

Malbaratar els recursos naturals (Setmana del Consum Responsable)

De ben segur que hem sentit aquesta afirmació més d'un cop: "Si seguim per aquest camí, destruirem el planeta". No es tracta de cap cançó enfadosa sinó que aquesta frase ens hauria de fer reflexionar sobre la nostra realitat actual. De fet, l'hauríem de qualificar "d'utilitat pública", si cada cop que algú la repeteix hi hagués tan sols una persona que prengués consciència i passés a actuar conseqüentment. Perquè si continuem per aquest camí de malbaratament i consum ferotge, esgotarem els recursos naturals.

Segons un informe del Worldwatch Institute entre el 1950 i el 2002 el consum d'aigua s'ha triplicat, les emissions de CO2 han augmentat un 400%, el PIB mundial ha crescut un 716%, el comerç mundial s'ha incrementat un 1.568% i el consum de paper un 423%. Aquestes dades ens mostren com el consum desbocat del primer món, la contaminació i la destrucció dels recursos naturals arreu del planeta van de bracet. Totes aquestes nefastes conseqüències provoquen uns efectes tan devastadors com la degradació de les reserves d'aigua dolça, el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, la pluja àcida, la introducció d'organismes modificats genèticament en l'agricultura o la destrucció de la capa d'ozó.

Segons el mateix informe, els europeus contaminem cinc vegades més que la mitjana d'habitants de la resta de la terra i per fer front al consum mundial caldrien com a mínim dos planetes més ja que la terra té uns recursos i una capacitat per absorbir deixalles limitats. Els països empobrits, degut a la manca de lleis de protecció del medi ambient, de mecanismes de prevenció i d'infrastructures per a la gestió de residus, tenen menys capacitat per paliar les conseqüències de la degradació mediambiental i en pateixen més els efectes. Aprofitant-se d'aquestes debilitats, a més, els industrials dels països rics deslocalitzen la seva producció traslladant-hi les fàbriques, amb la qual cosa traslladen la contaminació a tercers. A nivell sanitari les conseqüències són un augment de mortalitat per causa de la malària, el dengue o la diarrea per consumir aigua contaminada.

Aquesta situació és insostenible i es necessiten accions ciutadanes a favor del consum responsable i just. Accions que no siguin puntuals sinó constants, que estiguin implícites i explícites en la nostra vida diària, que formin part de l'agenda política de tots els governants. Cal que comencem per convèncer-nos a nosaltres mateixos que podem canviar la situació, com a ciutadans i com a consumidors. Ho aconseguirem practicant un consum responsable i ètic, que respecti la sostenibilitat del planeta, i denunciant els productes que malmeten els recursos naturals i que afavoreixen l'explotació laboral, sobretot la infantil. Una explotació laboral que es tradueix en que mentre 1.700 milions de consumidors gastem diàriament una mitjana de 20 euros, hi ha 2.800 de persones que han de sobreviure amb menys de 2 euros diaris i 1.200 milions de persones malviuen en l'extrema pobresa amb menys d'1 (sí, amb el que tu t'has gastat en fer el cafè, cadascun d'ells ha hagut de passar tot el dia).

Hem de canviar la mentalitat i assumir que tenir millor qualitat de vida no equival a posseir més béns materials i a consumir el màxim possible, ans el contrari. L'actitud consumista que plana cofoia per la nostra societat potencia l'elaboració de productes a discreció, que només busquen satisfer necessitats o desitjos individuals, i en conseqüència acabem generant més i més residus. És o no és cada cop més difícil passejar per la muntanya sense topar amb una llauna de refresc o una bossa del súper?

Una manera de començar a paliar aquests malbarataments és reduir el consum d'electricitat i d'aigua a casa, utilitzant, per exemple, bombetes fluorescents compactes, parar els electrodomèstics i les llums quan no s'utilitzen, reduir el consum de calefacció instal·lant finestres de doble vidre, regular la temperatura de l'escalfador de l'aigua, dutxar-nos sempre en comptes de banyar-nos, reutilitzar les aigües grises o aprofitar la de la pluja per regar les plantes del balcó o arreglar les pèrdues de les aixetes -una gota per segon suposa... 30 litres al dia!-.

És important prendre consciència de la separació selectiva de residus per facilitar el reciclatge i també comprar productes que es puguin reutilitzar ja que cadascun de nosaltres generem cada dia 1.62 kg de deixalles (uns 600 kg a l'any, gairebé 2 tones i mitja de deixalles en una família de 4 membres). De tota aquesta brossa, un 63% va a l'abocador, el 17% s'incinera i només un 20% és pot aprofitar. Cal, doncs, canviar aquesta nostra manera de pensar basada en "usar i llençar".

D'altra banda, comprant productes reciclats, i també els reciclables, afavorim la disminució en el consum d'aigua, de la contaminació i de la generació de residus. Per exemple, si reciclem una tona de paper, estalviarem un 89% respecte a la fabricació d'una tona de paper verge.

Però no només ens convé i ens pertany a nosaltres actuar. Els fabricants han d'introduir al mercat productes duradors en comptes dels d'un sol ús, els comerciants han de posar al nostre abast productes respectuosos amb l'entorn i que contribueixin a reduir els residus i les administracions públiques han de promoure les mesures necessàries perquè els ciutadans puguem consumir sense malmetre el medi ambient.

Per saber-ne més: