Notícies

07/04/2008

Neix la Taula d'ONG de Catalunya

Després d'anys d'acostament i d'assajar diferents fórmules de treball comú, s'ha posat en marxa la TOC -Taula d'ONG de Catalunya per la Pau, els Drets Humans i Desenvolupament-, integrada per les federacions i coordinadores territorials. La nova plataforma representa unes 250 ONG, aproximadament, de l'àmbit solidari del nostre país. Entre d'altres objectius, la TOC pretén crear sinèrgies entre les ONG i millorar la seva capacitat d'influència davant les administracions públiques.

Dialogar, intercanviar i consensuar una sola veu per aconseguir una major influència. Aquesta serà una de les prioritats de la TOC integrada per la Coordinadora d’ONG i Altres Moviments Solidaris de Lleida, la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, la Coordinadora d’ONG pel Desenvolupament, la defensa dels Drets Humans i la Pau de Tarragona, la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans i la Federació Catalana d’ONG per la Pau.

De moment, la Taula d’ONG de Catalunya ja ha iniciat negociacions amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per tenir representació als Consells consultius de Cooperació i al de Foment de la Pau.  El rebuig unànime dels crèdits retornables com a instrument de cooperació al desenvolupament que vol posar en marxa l’ACCD  ha estat un dels primers posicionaments conjunts de les ONG catalanes de la TOC.

Comarques gironines, 4 d’abril de 2008