Notícies

04/12/2009

Nota de suport

La Coordinadora d'ONG Solidàries vol expressar el seu suport a totes les entitats implicades en la Caravana Solidària. Des de la Coordinadora estem preocupats pel segrest de tres cooperants i pel fet que la cooperació s'hagi convertit en el blanc dels terroristes. Desitgem que aviat puguin tornar a casa i que s'acabin assolint els objectius de la caravana amb èxit. Aquesta greu situació no fa més que posar de manifest les dificultats a la que s'enfronten moltes ONG en la seva tasca diària.

La cooperació al desenvolupament de gran rellevància i interès per la societat catalana, és una eina de transformació social i de reducció de les desigualtats Nord-Sud. Per això, és imprescindible que les autoritats facilitin al màxim el bon desenvolupament de les accions que s'estan duent a terme als països del Sud.

En el cas de la Caravana Solidària, és un projecte compartit per entitats d'arreu de Catalunya amb el valor afegit de tenir un mateix objectiu: fer arribar a Gàmbia, Senegal, el Marroc i Mauritània, materials per al desenvolupament dels projectes compartits entre les entitats de Catalunya i les seves contraparts al Sud, i que han de servir per millorar la qualitat de vida de la gent d'aquestes regions. La Caravana Solidària, a més, és una important eina de sensibilització i difusió de la cooperació catalana.

Comarques gironines, 4 de desembre de 2009