Notícies

10/10/2012

Una de cada vuit persones al món passen fam

En un món amb suficients recursos per a tothom, 870 milions de persones passen gana. D'aquests, 850 milions viuen en països en vies de desenvolupament. Aquestes xifres posen de manifest que les polítiques governamentals són del tot insuficients i ineficaces. Des de la FAO, Organització de l'ONU per l'Agricultura i l'Alimentació, que ha presentat un estudi amb les xifres de la vergonya, destaquen el potencial que té el creixement agrícola, a l'hora de reduir la fam i la malnutrició i demanen més suport als petits agricultors.

El director general de la FAO, el brasiler Jose Graziano da Silva, va presentar aquestes dades que es desprenen de l'informe l'«Estat de la inseguretat alimentària en el Món» que analitza el període comprès del 2010 al 2012. Les dades indiquen una petita millora respecte el bieni 1990-1992, en el que hi havien 1.000 milions de persones famolenques. Tot i així, Graziano da Silva, reconeix que «el número que li correspon a la fam és zero». 

Segons el responsable de la FAO, amb les noves dades a la mà es podria aconseguir complir la meta fixada en els Objectius de Desenvolupament del Mileni, que persegueix reduir a la meitat la proporció de persones que passen fam per al 2015. Tot i així, la crisi econòmica global és un gran obstacle perquè la pujada dels preus aliments afecta, sobretot, als més pobres.

Per països, l'informe mostra que del 1990 al 2012 Àfrica ha patit  un increment de 64 milions de persones que passen gana. Un fatal increment molt vinculat als conflictes i a la inseguretat alimentària que hi ha al continent. Per contra, en els darrers 20 anys a l'Àsia i el Pacífic s'ha reduït en 195 milions, les persones que passen fam. L'informe també subratlla situacions com les de Perú o Nicaragua, en els que la fam s'ha reduït en més d'un terç.

L'informe destaca la necessitat de dissenyar sistemes de protecció social que permetin un millor accés als aliments o a la sanitat per les llars, especialment per a les dones i els infants. En aquest sentit, es va destacar d'altres estudis que indiquen que els recursos en mans de les dones tenen un efecte positiu  directe en el benestar de les famílies.