Derechos y deberes_Primaria

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Educació
  • de 4 a 6 anys
  • Castellà, Euskara
  • Alboan
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.035.8 ALB

Aquest material conté una sèrie de propostes didàctiques per treballar amb l'alumnat d'Educació Primària el tema de drets i deures. Des de cadascuna de les disciplines curriculars referides a aquesta etapa educativa es proposen diferents activitats que possibiliten treballar l'equilibri entre drets i deures. Es tracta, en definitiva, d'una eina didàctica de fàcil maneig per al professorat ja que permet abordar el tema de ciutadania no només a l'aula, sinó també en la família, barri i el món partint sempre dels criteris que marca el currículum d'aquesta etapa per a cadascuna de les àrees i cicles educatius, apostant per uns procediments innovadors i treballant sobre actituds solidàries.

Forma part dels materials de la col·lecció "MUNDUKO HIRITARROK". Una col·lecció editada per l'ONGD Alboan i destinada a l'alumnat tant de primer de primària com fins a segon de batxillerat.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec