Document de bases legals. Consens Social sobre Migracions

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Catalunya. Consens Social sobre Migracions
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 CAT

Vivim en un món globalitzat en el qual els capitals es mouen, les empreses es deslocalitzen, les multinacionals acumulen quantitats cada vegada més grans de riquesa i poder, la informació s’internacionalitza, les comunicacions uneixen gairebé tots els punts del planeta; un món en el qual, a més, la distribució de la riquesa és cada vegada més desigual i on continuen produint-se crisis en nombrosos països africans, asiàtics i llatinoamericans, al costat de conflictes econòmics, ètnics, religiosos i mediambientals; un món on es donen, com a conseqüència de tot això, grans moviments humans.

Les migracions tenen a veure amb les diferències creixents de renda entre els països d’origen i els de recepció; amb les polítiques neoliberals imposades durant dècades des d’organismes com el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i l’Organització Mundial del Comerç; amb la imposició de les regles del joc per part dels països rics (per exemple, les que afecten als intercanvis agrícoles); amb els conflictes i la violació dels drets humans en molts països en vies de desenvolupament, que arriben a provocar èxodes massius per fugir de guerres, genocidis i altres situacions.

Les migracions també tenen a veure amb els diferents processos demogràfics que es viuen en l’occident desenvolupat, sobretot per l’envelliment de la població. I amb altres factors, com ara les noves possibilitats que han obert les comunicacions ràpides i barates.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec

També et pot interessar