Educació i desenvolupament: els llibres de text a debat

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Ismael Almazán, Ramon Barbet i Mercè Porta
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34:37 ALM

Treball d'anàlisi de llibres de text, fruit de la preocupació sobre la informació que es rep en les diferents etapes educatives respecte dels països en vies de desenvolupament i les causes de la pobresa i injustícia que afecten la majoria de població mundial. S'analitzen els llibres de 1r i 2n de BUP.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec