Experiències socioeducatives amb adolescents nouvinguts

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Maria José Montón, Montse Solerdelcoll
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37.014.22 MON

Apleguem en aquest document dues experiències de treball socioeducatiu amb adolescents nouvinguts, desenvolupades en entorns educatius i territorials diferents però amb l'objectiu comú de donar resposta a les necessitats educatives específiques d'aquests nois i noies. Necessitats sorgides com a conseqüència dels processos migratoris empresos per les seves famílies i de trobar-se en un entorn social i cultural desconegut i que no sempre és prou acollidor.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec