GUÍA PARA LA RELACIÓN ENTRE ONGD Y EMPRESAS

  • Fons bibliogràfic
  • Cooperació, Solidaritat i ONG, Informació i documentació
  • de 12 a 16 anys
  • electrònic
  • Castellà, Euskara
  • CONGN
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Aquesta guia pretén ser un document que reuneixi aquells aspectes que, al nostre entendre, poguessin orientar, en aquest nou context, el mètode de treball a seguir per les ONGD en la seva relació amb les empreses. S'arriba a aquesta decisió després de debatre
sobre l'impacte negatiu de les retallades als pressupostos de Cooperació per al Desenvolupament (tant a Navarra com en l'àmbit estatal) i de posar en qüestió la repercussió efectiva del Segell Socialment Compromès en el procés de relació entre les ONGD i el sector empresarial.


La informació recollida en aquest document pretén ser una guia útil per orientar a les entitats en la seva relació amb les empreses. Elaborada en el context d'un procés de reflexió dut a terme dins de la Coordinadora de ONGD de Navarra, aquesta guia ofereix pautes que poden ajudar a les entitats en la seva presa de decisions. Part de la premissa que tant les conclusions de l'anàlisi com els criteris establerts per a la col·laboració de les ONGD amb les empreses han de ser complerts en primer lloc per les pròpies ONGD.