Materials d'educació en valors per Infantil: ODM8

  • Maletes pedagògiques, Fons bibliogràfic
  • Solidaritat i ONG, Educació, Drets
  • de 0 a 3 anys
  • Català
  • Mans Unides
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 342.7:37MAN

Materials per al treball a les aules sobre els Objectius del Mil·lenni. Concretament, en aquesta carpeta es treballa l'objectiu num.8: Fomentar una Aliança Mundial per al Densenvolupament.

Material que s'entregarà

1 x Materials d'educació en valors : ODM8
1 x Materials d'educació en valors : ODM8
1 x Materials d'educació en valors: ODM8
1 x Materials d'educació en valors ODM8
1 x Materials d'educació en valors: intro ODM8

 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec