Sobre inmigración y refugiados

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Michael Dummett
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 1100397144

Michael Dummett, Professor Emèrit de Lògica de la universitat d'Oxford, ha dedicat la seva activitat filosòfica i docent a la lògica, filosofia de les matemàtiques, del llenguatge i la metafísica. Però també ha estat implicat des dels anys 60 en l'ajuda i la defensa dels drets dels inmigrants i refugiats que arribaven al Regne Unit, crean en el seu país els primers comités contra la discriminació racial i per la integració. 

En aquest llibre ha reunit els seus dos principals interessos: la filosofia i la politica racial. En la primera part es formulen i justifiquen els principis generals que governen la immigració i l'asil. Els següents capitols estan dedicats a posar de manifest l'arrelament de les actituds racistes cap als qui busquen asil en el Regne Unit, fent a més un balanç aproximat de la situació en d'altres països de la UE.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec

També et pot interessar