12/12/2016

30 anys del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament celebra el seu 30è aniversari en un acte que es farà aquest dijous, 15 de desembre, al Centre Cultural La Mercè de Girona (17.15h) i al que assistirà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En representació de la Coordinadora d'ONG Solidàries, Jordi Planas, hi farà un parlament.

El Fons Català va néixer l'any 1986 a Salt, amb la voluntat de ser un organisme en el qual poguessin confluir totes les institucions públiques catalanes per tal de contribuir al desenvolupament dels països del Sud. Durant aquests 30 anys el Fons Català ha esdevingut la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional i ha reivindicat el paper rellevant que tenen les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupamentés una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.