02/07/2009

Actúa pel Níger!

Segons un informe presentat per Amnistia Internacional, l'extracció de petroli en el delta del Níger, tot i aportar al país uns ingressos milionaris, no ha millorat la situació de la immensa majoria de la població de les zones productores, que continuen vivint en la pobresa. Per a moltes persones, el petroli ha suposat el seu empobriment, conflictes i abusos contra els drets humans. El Grup de Figueres d'Amnistia Internacional us convida a participar en una ciberacció, en la que s'envia una carta a la companyia Shell, per tal que aquesta assumeixi la seva responsabilitat.